Lovpligtige oplysninger


Som friskole skal vi offentliggøre en række oplysninger på vores hjemmeside. For at gøre det overskueligt, har vi samlet dem herunder:

  • Værdigrundlag
  • Prøver og eksamen
  • Læreplaner
  • Evaluering
  • Undervisningsmiljø
  • Tilsynsrapport